Risk assessed user requirements management

Wanneer een bedrijf software wil kopen, verbeteren of ontwikkelen om zijn organisatie te ondersteunen, is kennis over de requirements van de mensen die het systeem gaan gebruiken, van essentieel belang.
In een aantal softwareontwikkelingsprojecten hebben analisten vaak moeite om deze requirements correct te identificeren.
Er kunnen veel misverstanden zijn die de communicatie verstoren tussen gebruikers, ontwikkelaars en testers.
Ontwikkeling van ongewenste software, inspanning gestoken in gedeeltes die minder belangrijk zijn voor het bedrijf, of zelfs teveel software kan het resultaat zijn van deze miscommunicatie wat leidt tot meer ontwikkelings- en testkosten waardoor een project voorbij de deadline schiet.

Door gebruik te maken van een model als “Risk-Assessed User Requirements Management” (RUM) zal er betere communicatie ontstaan wat helpt in de ontwikkeling van betere software.
Het hoofdmodel is gebaseerd op 4 fasen.

 • In fase 1 worden de User Requirements op een gestructureerde wijze geïdentificeerd door een User Requirements Hiërarchie.
 • In fase 2 identificeert het model de risico’s en mate van belangrijkheid bij gedeelten van software.
 • In fase 3 wordt het resultaat van de voorgaande twee fasen vergeleken en corresponderende items worden gematched: User requirement X wordt afgedekt door het risico omschreven in item Y.

In veel gevallen zal er een kloof zijn tussen de vastgestelde user requirements en de geïdentificeerde risico’s.
Dit betekent dat bij sommige requirements geen overeenkomstige risico’s zijn of, veel belangrijker, dat sommige risico’s geen overeenkomstige User Requirements hebben.
Door deze leemtes op te vullen wordt de volledigheid en kwaliteit van User Requirements, risico en impact en kwantiteit van het risico (inclusief mogelijke oplossingen) vergroot.
Wanneer deze vroeg in het proces zijn geïdentificeerd dan is een betere focus, coördinatie en communicatie mogelijk op deze items.

 • In fase 4 worden acceptatiecriteria gegeven aan de gematchte user requirements en risico’s teneinde te controleren of deze overeenkomen met de bedrijfsbehoeften.
  Het totale resultaat van het RUM model is het combineren van talloze aspecten als analyse, ontwikkeling, en tests in één overzicht in een vroeg stadium, zodat er een uitstekende tool is ontstaan om uit te voeren:
  • Requirements management;
  • Proces metingen
  • Inspanningsschatting voor ontwikkelings- en uitvoerfases
  • Projectopvolging
  • Risico analyse
  • Communicatie

ps_testware heeft deze nieuwe aanpak gedemonstreerd op de SPIder sessie “Project driven by requirements”.
U kunt deze presentatie downloaden.

U kan ons contacteren als u meer wilt weten over de aanpak of mogelijkheden voor Risk Assessed User Requirements Management (RUM).