Test assessment

Test assessment is het onbevooroordeeld evalueren van uw huidige testmethodes, infrastructuur, tools en organisatie.
Het doel hiervan is de sterke en zwakke plekken in kaart te kunnen brengen.

Een test assessment wordt gedeeltelijk bij u op locatie en gedeeltelijk op ons eigen kantoor uitgevoerd.
De scope en formaliteit van een test assessment is afhankelijk van de grootte van uw organisatie en uw behoeften en kan uitgevoerd worden op een project, afdeling of hele organisatie.

Een gemiddeld assessment omvat het volgende:

 • Selectie van interviewvragen die aangepast zijn aan uw specifieke omgeving (functieomschrijvingen, terminologie)
 • Een review van uw huidige processtandaarden en deliverables.Op basis hiervan kunnen extra vragen naar boven komen, daarom vindt de review plaats vóór de interviews
 • Een serie interviews met vertegenwoordigers van verschillende niveaus, rollen en achtergronden. Interviews worden individueel of in kleine groepen afgenomen
 • Een analyse van bevindingen om de kernoorzaken van de symptomen vast te stellen. Dit kan een analyse van de kloof tussen gedocumenteerde en actuele praktijken zijn, of actuele praktijken tegen industriële “best practices”
 • Presentatie van bevindingen en publicatie van een geschreven rapport

Onze test assessments worden uitgevoerd door consultants met een uitgebreide real-world ervaring.
Zij werken meestal in paren voor maximale objectiviteit.

Waarom heb ik een test assessment nodig?

Test assessments worden vaak uitgevoerd als een voorganger van een Test Proces Verbetering Project.
In dat geval worden de resultaten van het test assessment gebruikt om prioriteit toe te kennen aan de verbeteringspunten en als basislijn dienen om de voortgang te meten.

Maar test assessments hebben ook op zichzelf nut, bijvoorbeeld om uzelf er van te vergewissen dat uw testproces op het juiste spoor is en dat uw vertrouwen gerechtvaardigd is.

Voordelen:

 • Verkrijg een objectieve mening over uw testproces. Vermijd bedrijfsmatige blindheid
 • Begrijpen waar effectiviteit en efficiency kunnen worden verbeterd
 • Uitvinden welke uitblinkende zaken behouden moeten blijven
 • Leren hoe uw organisatie zich verhoudt tot anderen
 • Ervaren consultants kunnen als hefboom werken
 • Vermijd zelfgenoegzaamheid bij testers