Test process verbetering

Test Proces Verbetering is een consulting pakket die uw testorganisatie verheft naar een hoger professioneel niveau op een geleidelijke, gecontroleerde manier.

Test Proces Verbetering moet niet verward worden met Test Consulting. Test Consulting is meer technisch van aard en gericht op troubleshooten van testprojecten door slechte praktijken te elimineren. Test Proces Verbetering, aan de andere kant, is gericht op fundamentele, permanente wijzigingen van het testproces. Het is typisch een langetermijnkwestie, aangezien de barrières die overwonnen moeten worden meer van gedragskundige en organisatorische aard zijn dan technisch. Test Proces Verbetering wordt met specifieke bedrijfsdoelen in het achterhoofd uitgevoerd. Mogelijke voordelen zijn:
  • Verhogen kwaliteit – Software is een intrinsiek onderdeel geworden van praktisch elk bedrijf in elke denkbare sector. Terwijl de complexheid en verwevenheid van softwaresystemen doorlopend groeien, neemt de tolerantie van klanten voor problemen af. Deze ontwikkelingen heeft softwaretesten tot een kritieke factor gemaakt voor vele organisaties en testteams worden continu aangezet om hun effectiviteit te verbeteren
  • Verlagen risico’s – Uitrollen van slecht geteste software levert aanzienlijke risico’s op voor de organisatie. Defecte software kan leiden tot verlies van zaken, reparatiekosten, reputatieschade en boetes. De groeiende aanwezigheid van software heeft ook de aandacht getrokken van regelgevers. De computersystemen van vandaag de dag zijn daarom steeds meer onderhevig aan juridische-, fiscale- en privacywetgeving. Zie ook Computer Systeem Validatie
  • Verkorten van de doorlooptijd en kosten – Nu testen eenmaal zo belangrijk is, moeten de kosten van testen en releaseplannen onder controle zijn. Waar softwaretesten gemiddeld genomen 25 tot 50% van de totale ontwikkelingskosten uitmaakt, en testen op ieder kritieke pad van elke ontwikkelingsplanning staat, is investeren in een efficiënter testproces absoluut een goede besteding.
  • Verbetering van transparantie en controle – Terwijl uw testvolwassenheid groeit verbeteren ook uw testdeliverables. Verbeteringen in testplanning waarborgt een solide basislijn waartegen voortgang kan worden gemeten, terwijl verbeterde parameters een objectief inzicht biedt in de werkelijke staat waarin het project zich bevindt en de kwaliteit van de geteste software. Dit stelt het management in staat beter geïnformeerde beslissingen te nemen om het project richting succesvolle voltooiing te sturen.
  • Verbeter perceptie van het Management – Management ziet testen vaak als een onderdeel van het project dat minder belangrijk en moeilijk onder controle te krijgen is. Met een goed testproces aanwezig, kan een testteam consistente prestaties laten zien en beslissingsmakers voorzien van vitale informatie over de werkelijke status van het project.

ps_testware heeft een lange lijst van succesvolle test improvementprojecten in zowel grote als kleine organisaties.
Neem contact met ons op om te leren wat wij voor U kunnen betekenen.