Outsourcing

Onze outsourcingsdiensten zijn gericht op organisaties die niet de expertise in huis hebben om een gestructureerd software testproces te implementeren, evenals organisaties die zich liever op hun kernactiviteiten richten terwijl experts hun testprojecten efficiënt afhandelen, waarbij kwaliteit verzekerd is.

Outsourcen van uw softwaretesten heeft verschillende voordelen:

Vaardigheden en expertise

Software testen is een gespecialiseerde taak.
Door uw testactiviteiten aan ps_testware te outsourcen werkt de door onze testers op eerdere projecten opgedane ervaring als een hefboom op uw testproject.
Deze vakkennis stelt hen in staat om potentiële problemen te onderkennen en hier omheen te manoeuvreren, gebruikmakend van methoden die eerder hun effectiviteit bewezen hebben.

Focus

Het hebben van een testteam zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen ontwikkelings- en testactiviteiten.
Dit verzekert dat de juiste aandacht aan het testen wordt besteed en vermijdt dat ontwikkelaars de geplande testtijd verkorten om de overschrijding van ontwikkelingstijd goed te maken.

Onafhankelijkheid

Een onafhankelijk testteam heeft een frisse en onbevooroordeelde kijk op uw project.
Onze consultants hebben de noodzakelijke ervaring om de werkelijke status van uw project inzichtelijk te maken.
Dit is in het bijzonder interessant wanneer u ook uw softwareontwikkeling heeft geoutsourced.

Bespaar tijd

Vermijd de leercurve.
Onze consultants hebben niet alleen kennis over gestructureerd testen en tools, zij hebben deze ook gebruikt.
En met een dedicated team kan testen parallel met andere ontwikkelingsactiviteiten plaatsvinden.

Bespaar kosten

Vermijd de kosten van het huren en onderhouden van een fulltime testteam.
Outsourcen biedt u de flexibiliteit van het hebben van een groot en gekwalificeerd testteam, alleen wanneer het nodig is.

Wij bieden outsourcing voor projecten, gedeeltes van projecten (zoals performance) evenals outsourcing van testactiviteiten voor langere duur.
Neem contact met ons op om uw outsourcingsbehoeften te bespreken.